SAT
ปรับปรุงเมื่อ: 27 ตุลาคม 2564 16:39
20.80 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.30
เปลี่ยนแปลง(%)
-1.42 %
วันก่อนหน้า
21.10
ราคาเปิด
21.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,991,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
61,905,500
ช่วงราคาระหว่างวัน
20.50 - 21.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.80 - 23.50